Сайт викладача НКАТК Ружицької Анни Анатоліївни

Шановні відвідувачі персонального сайту викладача.

На цьому порталі зібрані конспекти лекцій з економічних та зовнішньоекономічних дисциплін. Сподіваюся, що цей теоретичний курс допоможе Вам у досягненні поставленої мети.


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Економічна теорія: предмет, методи, функції / Економічні потреби, виробничі можливості та ресурси / Економічна система суспільства / Економічні відносини власності / Форми організації суспільного виробництва / Товарно-грошові відносини / Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура / Попит і пропозиція / Конкуренція і монополія у ринковій економіці / Капітал, витрати підприємства і прибуток / Особливості підприємництва в аграрному секторі / Підприємство на ринку продукту в умовах різних видів конкуренції / Підприємство на ринку факторів виробництва / Домогосподарства в ринковій економіці / Форми суспільного продукту в процесі відтворення / Економічна рівновага і циклічність суспільного розвитку / Зайнятість та безробіття / Державне регулювання національної економіки / Формування та закономірності розвитку світової економіки / Форми міжнародних економічних відносин / Економічні аспекти глобальних проблем


РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
Тенденції, закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил / Особливості розміщення природно - ресурсного потенціалу України та його економічна оцінка / Економічне районування і територіальна організація продуктивних сил. Населення і трудові ресурси / Науково-технічний прогрес, виробничий та науковий потенціал / Господарський комплекс України, його загальна характеристика і структура / Міжгалузеві комплекси промисловості, їх структура і розміщення / Транспортний комплекс / Регіональна економіка. Економіка регіонів. Регіональна економічна плітика України.


ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.
Планування в системі менеджменту аграрного підприємства / Методологія планування / Суть і значення методів планування / Зміст і організація внутрішньогосподарського планування / Стратегічне і перспективне планування / Короткострокове планування / Планування маркетингу / Планування трудових ресурсів і фонду оплати праці / Обґрунтовування виробничої програми підприємства / Планування обсягів виробництва і собівартості продукції / Планування використання машино-тракторного парку (МТП) / Планування роботи обслуговуючих підприємств / Планування діяльності виробничих підрозділів і внутрішньогосподарський розрахунок / Планування соціального розвитку в аграрному підприємстві / Планування прибутку і рентабельності виробництва / Планування інвестицій / Фінансовий план підприємства / Контроль за виконанням планів.


ОРГАНІЗАЦІЯ АГРОБІЗНЕСУ
Зміст, структура і завдання навчальної дисципліни “Організація агробізнесу” / Науково-теоретичні та методичні основи дослідження агробізнесу / Система економічних взаємовідносин в агробізнесі / Передумови розвитку і функціонування агробізнесу / Земля як головний засіб виробництва у сільському господарстві. Земельна реформа в Україні / Розвиток і функціонування аграрного ринку / Продовольчий маркетинг / Організація маркетингової діяльності / Інфраструктура агропромислового виробництва / Організаційні форми виробництва в агробізнесі України / Форми і методи державного регулювання агробізнесу / Екологізація агробізнесу / Продовольча проблема в сучасному світі та методи збільшення виробництва продовольчих товарів / Особливості розвитку агробізнесу в Україні. Реґіональні відміни / Агробізнес у розвинених країнах світу.