2.2. Економічний закон зростання потреб.


Закон зростання потреб - процес задоволення певних потреб на основі розвитку суспільного виробництва є одночасно процесом виникнення нових потреб, що вимагають свого задоволення.

Складний механізм взаємодії потреб і виробництва забезпечує безперервність суспільного відтворення.Взаємовплив потреб і виробництва