5.2. Товарне виробництво та умови його виникнення.


Наступний, другий тип організації економіки, або форма економічного розвитку, - товарне виробництво

Товарне виробництво - це така організація суспільного господарства, коли продукти виробляються відокремленими спеціалізованими виробниками і для задоволення суспільних потреб необхідні купівля-продаж на ринку цих продуктів, що стають товарами.

Історично в суспільстві склалося два типи товарного виробництва - просте та розвинуте (загальне, капіталістичне, розширене, підприємницьке).

Просте товарне виробництво ґрунтується на особистій праці власників засобів виробництва. За його умов у товарній формі виступають лише речові фактори виробництва та готова продукція.

Розвинуте товарне виробництво передбачає використання підприємцями-власниками засобів виробництва праці найманих працівників. Тут уже не тільки речові фактори та готова продукція виступають у товарній формі - товаром стає і робоча сила найманого працівника. Окрім того, безпосередній товаровиробник є відокремленим від засобів виробництва і результатів його праці.