6.1. Поняття та виникнення грошей.


Гроші – це економічна категорія, у якої проявляються і з допомогою якої будуються відношення між людьми. Гроші – це особливий вид універсального товару, який використовується у якості загального еквіваленту, за допомогою якого виражається вартість усіх інших товарів. Гроші – унікальний товар, який виконує функції засобу обміну, платежу, вимірювання вартості, накопичення багатства.

Але невизначеність Аристотеля щодо суті та походження грошей стала основою для виникнення двох концепцій: 1) раціоналістичної; 2) еволюційної.

Раціоналістична концепція передбачає, що для руху вартості в міновому обороті необхідні спеціальні інструменти, якими і є гроші. Представники цієї концепції, спираючись на суб’єктивний аналіз економічних взаємовідносин, пояснюють походження грошей як результат певної раціональної угоди між людьми, через необхідність виділення спеціального інструменту для обслуговування сфери товарного обігу.

Еволюційна концепція ґрунтується на сутнісному аналізі економічних відносин, гроші з’явились в результаті розвитку форм обміну, який привів до того, що деякі предмети виділились із загальної маси товарів і зайняли особливе місце в системі їх обігу. Ця концепція підкреслює об’єктивний характер виникнення грошей (А. Сміт, Д.Рікардо, К. Маркс).


Мал 6.1. Найбільш відомі теорії грошей.

Аргументами об’єктивності походження грошей є:
  • саме ринок спричиняє об’єктивну потребу в грошах, з якою держава повинна рахуватися;
  • ринок висуває жорсткі вимоги до носія грошових функцій і держава повинна вибрати носія, який здатний найповніше задовольнити ці вимоги;
  • кількість грошей в обігу визначається об’єктивними закономірностями, які повинні враховуватись державою в її регулятивних діях.

Суттєві риси грошей як специфічного товару:
  • гроші не здатні прямо задовольнити фізичні чи духовні потреби людини, а тільки опосередковано, тобто через відчуження їх на купівлю звичайних товарів і послуг;
  • маючи здатність обмінюватись на будь-які цінності, гроші перетворюються в абстрактного носія вартості, в абсолютно ліквідність як абстрактну цінність чи багатство;
  • грошам, на відміну від інших товарів, притаманна абсолютна ліквідність, тобто здатність активу обмінюватись на будь-які товари або блага.