6.3. Види грошей.


Металеві гроші - грошові знаки, викарбувані з металу. Мають законодавчо визначені форми, вагу, склад металу тощо. Використовуються як засіб обігу чи платежу.

Паперові гроші - гроші, оголошені урядом як обов'язковий до приймання засіб обігу та законний засіб платежу за борги. Мають примусовий (встановлений державою) курс.

Банківські гроші - гроші, що функціонують значною мірою на безготівкових засадах. Гроші економічних суб'єктів, записані на спеціальні рахунки цих суб'єктів у комерційних банках.

Електронні гроші - Гроші, які використовуються їх власниками електронній системі банківських послуг. Обертаються через запровадження до сфери розрахунків комп'ютерної техніки й сучасних систем зв'язку.