6.4. Функції грошей.


Функція грошей – це певна дія чи “робота” грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення.

Представники марксистської теорії грошей визнали п’ять їх функцій: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження, світові гроші.

Сутність грошей зводиться до виконання ними ролі посередника в обміні.

Найповніше сутність грошей розкривається через їхні функції:
  • Гроші – засіб обігу , вони діють у сфері обміну, обслуговуючи процес реалізації товарів. Сприяють поглибленню розділу праці і складають основу всієї системи кредитування.
  • Гроші – міра вартості . Вони виступають як загальноприйнята міра або одиниця обліку цінності різноманітних товарів. Ціну будь-якого товару виражають через гроші.
  • Гроші – засіб нагромадження . Їх можна заощаджувати для того, щоб у майбутньому купити за них товари або перетворити в капітал. Розширюють можливість прийняття економічних рішень суб’єктами.
  • Гроші – засіб платежу . Забезпечують погашення боргового зобов’язання (при продажу товарів у кредит, сплати заробітної квартирної та орендної плати, комунальних платежів тощо).
  • Світові гроші – виконуються грошима при обслуговуванні обігу між різними країнами. Раніше тільки золото, за сучасних умов – конвертована валюта .
Мал. 6.4. Функції грошей.