6.5. Грошовий обіг та його закони.


Сукупність залишків грошей в усіх формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обігу в певний момент часу, називається грошовою масою.

Грошова маса – сума купівельних та платіжних засобів, що обслуговують господарський обіг і належать державі, фірмам та окремим особам

Для розуміння принципу формування грошової маси розглянемо формулу грошової маси держави (наприклад України):

М0 - готівкові гроші

М1 = М0 + кошти на поточних банківських рахунках та на ощадних рахунках до запитання

М2 = М1 + кошти на всіх видах строкових рахунків, на рахунках капітальних вкладів та інші соціальні рахунки.

М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків

Трасові операції (довірчі операції банків): управління майном приватних осіб, які позбавлені права здійснювати цю функцію; вкладення грошей в акції та нерухомість, сплата грошей, податків; платіжні операції юридичних осіб; продаж акцій на фондовому ринку.

Грошовою базою це маса грошей, що знаходиться на балансі НБУ. Включає в себе: запаси всієї готівки поза банківською системою та в касах банків (готівка випущена в НБУ і не повернута до його фондів); суми резервів комерційних бануів на їхніх кореспондентських рахунках в НБУ.

На величину грошової маси впливають:
 • загально-економічні фактори;
 • зобов’язання комерційних банків що отримали за кредитами від НБУ;
 • сальдо іноземних активів в умовах їх конвертації в національну валюту;
 • купівля-продаж емісійними установами НБУ;
 • капітал і прибуток отриманий від сімейної діяльності;
 • швидкість обігу грошей.

Механізм зміни маси грошей в обігу:
 • емісія готівкових грошей НБУ, продаж її комерційним банкам;
 • емісія безготівкових грошей НБУ, що відбувається через надання позик комерційним банкам шляхом їх рефінансування, купівлю комерційними банками цінних паперів, купівлю у комерційних банків та їх клієнтів іноземної валюти для поповнення золотовалютних резервів ;
 • купівля готівкових грошей комерційними банками у НБУ;
 • вилучення безготівкових грошей з обороту шляхом погашення зобов’язань комерційними банками перед НБУ;
 • безготівкова емісія грошей комерційними банками через грошово-кредитну мультиплікацію їх вільних резервів та депозитних вкладів;
Мал. 6.5.1. Закон обігу грошей.

Закон обігу грошей визначає кількість грошей, необхідних для обігу, тобто реалізації товарів.

Швидкість обігу грошей характеризує частоту, з якою кожна одиниця готівкових в обігу, грошей (гривня, долар тощо) використовується в середньому для реалізації товарів і послуг за певний період (рік, квартал, місяць)

Мал. 6.5.2. Швидкість обігу грошей.


Фактори які впливають на швидкість обігу грошей:
 • обсяг, структура та ефективність суспільного виробництва;
 • величина і швидкість товарних потоків на стадії обміну;
 • рівень розвитку ринкових зав’язків між суб’єктами процесу відтворення ;
 • збалансованість попиту і пропозиції на ринку;
 • рівень розвитку маркетингу;
 • рівень інфляції;
 • рівень розвитку економічної інфраструктури (транспорту, торгівлі, банківської справи, цінних паперів;

Наслідки зміни швидкого обігу грошей:
 • збільшення швидкості обігу за умови сталості товарообігу, платоспроможний попит збільшується, і навпаки;
 • ускладнює чи полегшує регулювання грошового обігу;
 • дає узагальнююче відображення зміни інтенсивності економічних процесів. Що становлять основу грошового обігу;