6.7. Сутність грошової системи.


Грошова система - це встановлена державою форма організації грошового обігу в країні.

Грошова система - складовий елемент господарського механізму і регулюється законами держави.

Сутність грошової системиТипи грошових систем визначаються змістом елементів та їхньою взаємодією, які зумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошових систем

Типи грошових систем