7.4. Держава як суб'єкт ринкового господарства.


Реальна модель економічного устрою передбачає використання як ринкового механізму, що забезпечує ефективне функціонування економіки, так і державного механізму регулювання для вирішення низки проблем, від яких відмовляється ринок, або ринкове вирішення яких для суспільства надто дороге.

Головні завдання держави в умовах ринкових економічних систем:
  • правове забезпечення функціонування ринкового механізму;
  • організація грошового обігу;
  • захист і сприяння розвитку конкуренції;
  • виробництво суспільних благ;
  • мінімізація трансакційних витрат;
  • компенсація зовнішніх ефектів (екстерналій);
  • стабілізація макроекономічних коливань;
  • перерозподіл доходів через податкову систему;
  • реалізація національних інтересів у світовій економіці.

Основні суб'єкти ринкової економікиФункції суб'єктів ринкової економіки