1.1. Сутність державного регулювання економіки, об'єктивні передумови та функції.

Сутність державного регулювання економіки.


Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства являє собою систему типових заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, що здійснюються відповідними державними установами і громадськими організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються.

Держава завжди намагалась втручатися в хід економічних процесів. Однак, системне втручання держави в економіку, тобто власне державне регулювання економіки, зв'язується з ХХ століттям. На рубежі ХІХ - ХХ століть в більшості країн відбувалися об'єктивні зміни в характері економічного розвитку, що зумовило нову роль держави в економіці.

Об'єктивні передумови державного регулювання економіки.

 1. Посилення ступеня взаємозалежності економічних суб'єктів на основі поглиблення суспільного поділу праці.
 2. Зростаючі монополістичні тенденції.
 3. Зростання негативних наслідків для національної економіки в результаті економічних криз.
 4. Ускладнення відносин власності, що проявляється через якісні зміни в цій сфері, а також через кількісне зростання суб'єктів власності.
 5. Якісне вдосконалення продуктивних сил суспільства, що проявляється, в тому числі, через посилення впливу на виробничі процеси науки і рівня кваліфікації робочої сили.
 6. Посилення ступеня інтернаціоналізації економічних процесів.
 7. Посилення соціальних і глобальних проблем і т.д.

Основні економічні функції держави.

 • створення і регулювання правової основи функціонування економіки;
 • антимонопольне регулювання;
 • проведення політики макроекономічної стабілізації;
 • вплив на розміщення ресурсів;
 • діяльність у сфері розподілу доходів;
 • діяльність держави, як суб'єкта майнових відносин.