1.3. Перехідна економіка, сутність, риси, класифікація.

Сутність перехідної економіки.


Перехідна економіка - нестандартна економіка, що якісно змінюється, в якій процеси відмирання старих і становлення принципово нових зв'язків і елементів домінують над процесами функціонування цих зв'язків і елементів.

Основні риси перехідної економіки.

 1. Відбувається формування основ нової економічної системи, тобто нових форм господарських зв'язків між суб'єктами національної економіки, а також нових панівних форм власності. (Коли формування закінчено, тобто економіка розвивається вже на новій, власній основі, потрібно говорити про закінчення перехідного стану).
 2. Багатоукладність економіки, тобто співіснування різних типів економічних відносин, як нових, що формуються, так і старих.
 3. Нестійкість розвитку як результат зіткнення старих і нових економічних відносин, інтересів колишніх і нових економічних суб'єктів, що супроводжується постійним загостренням соціально-економічних і політичних відносин.
 4. Тривалість перетворень, що пояснюється складністю і суперечливістю переходу, а також об'єктивною властивістю інерційності економічних процесів і поглядів суб'єктів національної економіки.

Типи перехідних економік.


Перед розглядом цього підрозділу теми пропоную ознайомитись з лекцією типи економічних систем
 1. За масштабами перехідних процесів:
  • локальна, яка характеризує перехідний стан в будь-якій окремій країні або відносно невеликої групи країн. (Є наслідком нерівномірності розвитку різних регіонів і країн. Приклад: становлення капіталістичної економічної системи в окремих країнах Західної Європи в 16-м столітті, перехід до ринкових принципів господарювання країн Східної Європи в кінці 20-го століття);
  • глобальна, яка характеризує єдиний процес змін в масштабах усього світового господарства або в рамках цивілізації. (Приклад, поділ в 1 тис. до н.е. єдиної цивілізації на Східну і Західну, а зараз - зворотний рух до єдиної цивілізації; перехід від індустріальної економіки до постіндустріальної).
 2. За характером перехідних процесів:
  • природно-еволюційний тип як результат природного ходу історичної еволюції. (Більш характерний для глобального типу перехідної економіки, наприклад, перехід від індустріальної економіки до постіндустріальної);
  • реформаторсько-еволюційний, де еволюційний розвиток прискорюється за допомогою відповідного впливу на перехідні процеси. (Більш характерний для локального типу перехідної економіки, наприклад, перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки країн Східної Європи в кінці 20-го століття).
 3. За змістом:
  • від традиційної економіки (натурального господарства) до ринкової;
  • від ринкової економіки (системи досконалої конкуренції) до змішаної;
  • від командно-адміністративної економіки до змішаної. Особливістю сучасної перехідної економіки України (переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки) є:
   а) загальний характер змін, які охоплюють усі елементи колишнього типу економіки і всі основні інститути суспільства;

   б) економічні перетворення здійснюються в умовах становлення державності, що визначає додаткові труднощі в області формування національних кадрів державного управління тощо