2.2. Функції державних органів управління


Державний орган управління - структурно відокремлений орган, який наділений певними владними повноваженнями для здійснення своїх державних функцій.

Органи державної влади класифікуються за такими ознаками:
 1. За територіальними масштабами діяльності:
  • центральні, які діють на території всієї країни (Президент, Кабінет Міністрів, Верховна Рада і т.д.)
  • місцеві, здійснюють владні повноваження на окремій території країни (наприклад, обласна рада народних депутатів, міська державна адміністрація);
 2. За формою здійснення державного управління:
  • законодавчі (Верховна Рада);
  • виконавчі (Кабінет Міністрів);
  • судові (Верховний Суд, Верховний арбітражний Суд).

Функції Президента України як органу державного управління:

 1. Призначення за згодою Верховної Ради прем'єр-міністра України, за поданням прем'єр-міністра затвердження складу Кабінету Міністрів, затвердження половини складу правління Національного банку України.
 2. Затвердження законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою України, право «вето», видання правових актів з проблем економічного розвитку, не врегульованих чинним законодавством.

Функції Кабінету Міністрів України, як органу державного управління щодо державного регулювання економіки:

 1. Розробка і реалізація загальнонаціональних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку держави.
 2. Управління об'єктами державної власності.
 3. Розробка проекту Державного бюджету та його виконання.
 4. Проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, а також політики в сфері соціального захисту, освіти, культури і т.д.
 5. Організовує і забезпечує виконання зовнішньоекономічної політики, митної сфери.
 6. В межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма суб'єктами національної економіки.

Функції Верховної Ради України, як органу державного управління щодо державного регулювання економіки:

 1. Прийняття законодавчих актів, що визначають «правила гри» економічних суб'єктів.
 2. Спостереження і контроль за діяльністю органів виконавчої влади.
 3. Затвердження Державного бюджету України.
 4. Затвердження загальнонаціональних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку держави.
 5. Затвердження рішень щодо надання та отримання міжнародних кредитів.
 6. Затвердження і зняття з посади за поданням Президента України Голови Правління Національного банку України, утвердження половини складу правління Національного банку України.