3.1. Цілі та інструменти державного регулювання економіки.

Цілі державного регулювання економіки.


Формування економічної політики держави передбачає з'ясування урядом цілей даної політики, наявність в його розпорядженні достатньої кількості інструментів досягнення цих цілей, а також уявлення про ефективність наявних інструментів.

У сучасній теорії економічної політики виділяють три рівня цілей державного регулювання економіки:

 1. Вища мета - максимізація суспільного добробуту.
 2. Головні цілі - цілі, реалізація яких забезпечує функціонування ринкової економіки як такої. В якості головних цілей виділяють такі: підтримка економічної свободи підприємницької діяльності, підтримання внутрішньої та зовнішньої безпеки, забезпечення правопорядку.
 3. Кінцеві цілі - система прагматичних, кількісно певних цільових установок, реалізація яких забезпечує рух національної економіки по шляху досягнення вищої мети.

Погляди на структуру кінцевих цілей державного регулювання економіки відображає рис.1.
Економічна школаСтруктура кінцевих цілей
Кейнсіанство
 1. Стимулювання економічного зростання.
 2. Досягнення повної зайнятості.
 3. Стабільність цін.
 4. Рівновага платіжного балансу.
Теорія економіки пропозиції
 1. Стимулювання економічного росту.
 2. Стабільність цін.
МонетаризмСтабільність цін.

Об'єктивною властивістю розробки концепції державного регулювання економіки є необхідність розстановка пріоритетів в процес реалізації поставлених цілей економічної політики, що представляє собою необхідність визначення державними органами управління черговості реалізації цілей.

Причини розстановки пріоритетів в економічній політиці:
 • необхідність обліку урядом при визначенні та реалізації цілей економічної політики проблем сьогоднішнього дня, породжуваних нестабільністю економіки. (Особливо актуально в умовах тривалої кризи, тому що уряду необхідно виділити ті проблеми, які вимагають негайного вирішення);
 • обмеженість регулюючого потенціалу держави. (Навіть в умовах розвиненої економіки для виконання декількох масштабних завдань державі може не вистачити коштів. Це наслідок об'єктивної властивості економічної системи - обмеженості економічних ресурсів);
 • більшість економічних інструментів, що є в розпорядженні держави, надають суперечливий вплив на економіку. (Так, наприклад, обмежувальна грошова політика, що сприяє гальмуванню інфляції, одночасно позначається на уповільненні темпів економічного зростання; бюджетні витрати на створення робочих місць і виплату допомоги, що сприяють зменшенню рівня безробіття, можуть, одночасно, викликати зростання інфляційних процесів і т.д. Зазвичай , виходом з економічних властивостей даних інструментів є вибір одного з напрямків економічної політики.

Для реалізації цілей економічної політики необхідна певна кількість інструментів їх реалізації.

Інструменти державного регулювання економіки.


В теорії економічної політики чільне місце займає голландський економіст, перший лауреат Нобелівської премії з економіки Я. Тінберген. Саме він запропонував кількісне співвідношення між цілями економічної політики і інструментами їх реалізації, що отримало назву нерівності Я. Тінберген:

Х ≥ У,


де Х - кількість інструментів економічної політики;

У - кількість цілей економічної політики;

яке показує, що кількість цілей ніколи не повинно перевищувати запас наявних у розпорядженні держави інструментів.

Ця нерівність на практиці використовується в процесі прогнозування умов економічного розвитку країни, в якості одного з математичних і функціональних обмежень в системі макроекономічних моделей.

Рис 2. Класифікація інструментів державного регулювання економікию.

В економічній літературі існує безліч способів класифікації інструментів державного регулювання (економічної політики). Один з таких способів відображений на рис. 2.