6.2. Директивне та індикативне планування, риси і особливості.


Проаналізувати особливості директивного та індикативного планування можна за такими основними відмітними ознаками:
 1. За характером планування:
  • Індикативний план носить в основному рекомендаційний характер і допомагає розвитку приватного бізнесу за рахунок його інформування про потенційний попит в рамках національної економіки та її окремих ринків, про стан ринку робочої сили, інфляційних процесах і т.п .;
  • Директивний план - є обов'язковим до виконання, планові завдання мають силу закону для підприємств.
 2. За засобами реалізації:
  • Індикативний план - реалізується переважно за допомогою економічних методів, які передбачають застосування заходів економічної зацікавленості для суб'єктів планових завдань.
  • Директивний план - реалізується переважно за допомогою адміністративних засобів управління і контролю за виконанням планових завдань.
 3. За роллю в механізмі регулювання економічних процесів:
  • Індикативний план носить допоміжний характер в механізмі такого регулювання, так як чільне місце займають механізми саморегулювання ринку.
  • Директивний план є центральною ланкою державного управління всієї національної економіки.
 4. За об'єктами впливу:
  • Індикативний план надає опосередкований вплив на мікрорівень національної економіки, так як об'єктом впливу, насамперед, є сукупний попит, а в довгостроковому періоді і сукупна пропозиція.
  • Директивний план робить прямий вплив на попит і пропозицію підприємств, а через них прямо формує обсяги сукупного попиту і сукупної пропозиції (зазвичай сукупний попит більше сукупної пропозиції, що пояснює дефіцитність командно-адміністративної економіки).
 5. За методикою складання:
  • Індикативний план складається на основі вибору одного з альтернативних прогнозних варіантів розвитку національної економіки, які враховують об'єктивні економічні закони.
  • Директивний план розробляється за принципом планування від досягнутого, носить витратний, валовий характер.