6.4. Методологія розробки індикативного плану.


Не дивлячись на специфіку національного планування можна виділити ряд спільних рис розробки і реалізації індикативного планування в сучасних умовах.

Етапи розробки індикативного плану.

 1. Прогнозно-аналітичний - визначення допустимого набору варіантів розвитку національної економіки на основі аналізу специфіки досліджуваних процесів в минулому і сьогоденні, передбачення їх протікання в майбутньому.
 2. Формування концепції соціально-економічного розвитку країни - підготовка матеріалів для прийняття державного рішення по одному з можливих варіантів розвитку національної економіки, визначення економічної стратегії держави та обґрунтування принципів економічної політики країни
 3. Розробка державних цільових програм - обгрунтування цільових програм, визначення по кожній з них кількісних і якісних параметрів: об'єму і структури необхідних ресурсів, можливі терміни реалізації, конкретні суб'єкти, які беруть участь у виконанні програм і т.п.
 4. Зведені розрахунки - забезпечення узгодження загального задуму майбутнього розвитку національної економіки, виражених в концепції соц.ек. розвитку, з системою адресних завдань економічним суб'єктам, визначеної в цільових комплексних програмах.

Методи реалізації індикативного плану.

 1. Юридичні:
  • прийняття різних законів, що регламентують економічну діяльність;
  • встановлення різного роду нормативів;
  • застосування штрафних санкцій.
 2. Економічних методів: грошові субсидії, регулювання цін, додаткові податки або податкові пільги, прискорена амортизація, державні замовлення і т.п.
 3. Адміністративні методів, які передбачають контроль з боку органів управління за умовами виконання планових завдань.