10.1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва.


Підприємництво - явище досить широке і багатовимірне. Тому в теорії поняття "підприємництво" розглядається як різноаспектне

Визначення змісту підприємництваБудь-яка людська діяльність є суб'єктивною, оскільки вона здійснюється суб'єктом (людиною). Підприємницька діяльність - не виняток із правил. Залежно від виконуваних функцій у найзагальнішому вигляді розрізняють такі види підприємництва за суб'єктами діяльності

Суб'єкти підприємництваЧинне законодавство України певною мірою обмежує можливість займатися підприємницькою діяльністю деяким категоріям громадян:
 • військовослужбовцям;
 • службовим особам органів прокуратури, державної безпеки, МВС, суду, державного арбітражу, державного нотаріату;
 • представникам органів державної влади та управління;
 • громадянам, що мають судимість за економічні злочини тощо.

Різновиди підприємницької діяльностіБудь-яка економічна діяльність має бути доцільною.

Метою підприємницької діяльності є максимізація доходу в результаті спрямування зусиль підприємця на певний об'єкт.

Об'єкт підприємництва - сукупність певних видів економічної діяльності, в межах якої шляхом комбінації ресурсів підприємець домагається максимізації доходу.

Принципи підприємницької діяльності:
 • орієнтація на запити, смаки та уподобання споживачів;
 • прагнення бути на вістрі подій, що відбуваються в інноваційній сфері економіки, застосувати найновіше першим;
 • максимальне використання конкурентних переваг;
 • дотримання принципів ділової етики;
 • постійний творчий пошук, прагматизм, наслідування демократичних традицій.

Ознаки підприємництва як економічної діяльності:
 • самостійність;
 • новаторство;
 • ініціатива;
 • творчість;
 • ризиковість;
 • економічна та соціальна відповідальність;
 • масштабність мислення;
 • діловитість.