Економіка та організація аграрного виробництва.


Лекція №9. Організаційні основи сільськогосподарських підприємств (АПК) і формувань в умовах приватної власності. Скачать

Лекція №10. Організація використання засобів виробництва в аграрних формуваннях. Скачать

Лекція №11. Організація матеріального стимулювання в аграрних формуваннях. Скачать

Лекція №13. Організація і планування виробництва продукції рослинництва та тваринництва. Скачать

Лекція №14. Організація кормовиробництва. Скачать

Лекція №16. Вступ у теорію і практику менеджменту. Скачать

Лекція №18. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Скачать