13.9. Нетрадиційні методи збільшення продовольчих ресурсів.


Останнім часом у світі все більшого поширення набирають нові, нетрадиційні методи збільшення продовольчих ресурсів, виробництво нових форм їжі.

Як уже було зауважено вище, одна з головних проблем у виробництві продовольства — дефіцит білка. Велика кількість білкових речовин складається з двох груп мікроорганізмів: водоростей та дріжджів.

У водоростях склад білкових речовин сягає 22—50 %. Білок водоростей, завдя¬ки хімічному складу компонентів, має велику біологічну цінність і практично оптимальний набір амінокислот. Водорості мають значну кількість вітамінів. Вони дуже добре використовують енергію сонця — приблизно в десять разів ефективніше, ніж більш високо розвинуті представники рослинного світу. Крім того, людина використовує лише % органічних речовин, що виробляються при вирощуванні сільськогогосподарських культур. Залишки (стебла, листя та ін.) потрапляють у відходи. Водорості ж практично повністю можуть бути використані з харчовою метою. Вирощувати їх за наявності конкретних технічних умов, достатньої кількості світла і води, певної температури можна безперер¬вно, досить швидко і незалежно від природних умов.

Другий вид мікроорганізмів — дріжджові грибки, необхідні для виготовлення кормових дріжджів, — завоювали сильні позиції як один з найбільш ефективних видів білкового корму. Для виробництва тваринного білка (м'яса птахів, яєць, свинини, яловичини тощо) тваринам необхідно згодувати відносно велику кі¬лькість кормового білка.

Для збільшення продуктивності худоби сільське господарство потребує збільшення кількості кормового білка з великим набором амінокислот. Більшість звичайних кормів — недостатнє джерело білка.

Є різні способи отримання кормових дріжджів як з додаткового продукту спиртової промисловості, так і з відходів целюлозно — паперової промисловості. їх можна виробляти з сухих стебел кукурудзи, з вуглеводів, тобто з нафти та нафтопродуктів.

Нові шляхи розвитку сільського господарства відкриваються у зв'язку з освоєнням космічного простору. Методи спеціальної зйомки з космосу дають змогу оцінити розміри сільськогосподарських площ, які обробляються, дослідити структури посівів, типи і склад ґрунтів. Є можливість для визначення складу поживних речовин і вологи в ґрунтовому шарі, а також температури ґрунту.

Методи зйомок з космосу дають змогу вивчати склад посівів, життєдіяльність окремих культур, можливість оцінювати очікуваний врожай, вести боротьбу проти шкідників сільського господарства або забезпечити вчасне підживлення посівів до того, як негативні наслідки стануть незворотними.

У розвинутих країнах у 60 — х роках XX ст. виникло промислове виробництво нових форм їжі. Широкого визнання набули аналоги смаженої картоплі (ароматизовані під бекон), широкий набір аналогових молочних продуктів (вершки, десерти, напої, морозиво та ін.), а також круп'яні та макаронні вироби, аналоги ягід та інших продуктів.

З початку 70-х років почалося широке виробництво м'ясних, молочних, макаронних та інших харчових продуктів на основі білка сої.

Такі продукти мають більш високі функціональні характеристики і дають значний економічний ефект. Обстеження по всій території США показало, що 52 % американців віддають перевагу харчовим продуктам, що вміщують білок бобів сої, а 71 % вважають, що м'ясопродукти з соєвими текстурами більш — менш економічні.