3.1. Галузева структура АПК.


Багатоаспектність структури територіального АПК – галузева, функціональна, територіальна, організаційно-управлінська.

Галузева структура АПК як результат галузевого і внутрішньо-галузевого поділу праці в агропромисловому секторі економіки.

Склад і угруповання галузей АПК в окремі сфери на загальнодержавному рівні.

Перша сфера – виробництво засобів виробництва для АПК (машинобудування для рослинництва, тваринництва, кормо-виробництва; випуск технологічного устаткування для харчової промисловості, збереження і транспортування сільськогосподарської продукції; ремонт машин і устаткування; виробництво мінеральних добрив і різних хімічних засобів; мікробіологічна промисловість; комбікормова промисловість; сільське будівництво (меліоративне, шляхове і та ін.).

Друга сфера – рослинництво і тваринництво.

Третя сфера – переробні виробництва (харчова і легка промисловість).

Четверта сфера – торгівля, заготівля сільськогосподарської продукції, матеріально-технічне постачання АПК.

П’ята сфера – виробнича інфраструктура (підприємства транспорту і зв’язку; системи ветеринарного і землевпорядного обслуговування); невиробнича інфраструктура (органи управління і інформаційно-обчислювального обслуговування, система науки, дослідне господарство і підготовка спеціалістів); ринкова інфраструктура (організаційно-технічна, фінансово-кредитна, науково-дослідна).

Основний напрямок удосконалення галузевої структури АПК України – зміна співвідношення між сферами АПК за рахунок розвитку сільськогосподарського і продовольчого машинобудування, виробничої, невиробничої та ринкової інфраструктури. Удосконалення інвестиційної політики (податкові пільги, пріоритетне кредитування; іноземний капітал) як основний чинник зміни галузевої структури АПК. Інтеграція України у світове господарство і необхідність зміни галузевої структури АПК.

Обласні АПК складають територіальні частини АПК економічного району і всієї України.

Залежність галузевого складу від територіального рівня АПК. Угруповання галузей АПК на реґіональному і локальному рівнях.