8.1. Основні принципи організації маркетингової діяльності на агропромислових підприємствах АПК


У попередньому питанні продовольчий маркетинг розглядався як єдина народногосподарська система. Практична організація продовольчої маркетингової діяльності відбувається на підприємствах АПК. З цієї точки зору продовольчий маркетинг — це система організаційно-технічних, фінансових та комерційних функцій підприємств, спрямованих на найбільш повне і швидке задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції та продовольстві. Без організації маркетингової діяльності неможлива успішна робота жодного агропромислового підприємства АПК.

На звичайному підприємстві в агропромисловому виробництві процес впровадження маркетингової діяльності здійснюється поступово і, як правило, проходить п'ять стадій.

На першій стадії маркетинг розглядається під кутом зору таких понять як реклама і стимулювання збуту.

На другій стадії формується більш широкий підхід до управління маркетингом: основна мета — принести задоволення покупцеві придбанням продукції, післяреалізаційним обслуговуванням тощо. При цьому запити і потреби споживачів можуть змінюватися, що необхідно враховувати при виробництві і збуті продукції.

А тому на третій стадії слід постійно оновлювати виробництво та підвищувати якість пропонованих послуг.

На четвертій стадії впровадження маркетингу підприємство по винне вивчити наявні можливості і посісти певне становище на ри¬нку. Це означає — спробувати виділитись на тлі інших підприємств, які виробляють аналогічну продукцію для ринкового сектору.

Останній, п'ятій стадії впровадження маркетингу відповідає виконання усіх функцій щодо аналізу ринків та потреб, планування, обліку і регулювання роботи у галузі освоєння ринків збуту.

Ефективно діюча система управління маркетингом забезпечує підприємству тривалий прибуток і стабільне становище.

Сучасна концепція маркетингу визначає роботу підприємства на основі інформації про споживацький попит та його зміни у найближчій перспективі. Підприємство повинне намагатися будувати свою діяльність, орієнтуючись не на можливість виробництва, а на запити споживачів.

Організовуючи свою роботу, агропромислове підприємство керується основними функціями маркетингу, сутність яких роз¬глянуто у попередній темі.

При всій різноманітності конкретних схем всі вони ґрунтуються на сукупності основних принципів маркетингу, а саме:
  • вивчення стану та динаміки споживацького попиту і використання одержаних даних у процесі розробки і прийняття господарських рішень;
  • максимальне пристосування виробництва до потреб ринку з метою підвищення ефективності функціонування підприємства, критерієм чого виступає значення узагальнюючого показника його діяльності — прибутку;
  • вплив на ринок і споживацький попит за допомогою таких засобів як реклама, стимулювання збуту з метою формування їх у необхідному для підприємства напрямку.

Для органіхаії маркетингової діяльності на підприємстві АПК організується спеціальний відділ. Організаційна структура відділу маркетингу на підприємствах АПК може мати одну з таких семи орієнтацій: за функціями, за товарами, за ринками і покупцями, за регіонами, за функціями і товарами, за функціями і регіонами, за функціями і ринками.

При організації відділу маркетингу за функціональним принципом усі функції маркетингу можуть бути згруповані таким чином: дослідження маркетингу та збір інформації, планування асортименту, збут і розподіл, реклама та стимулювання збуту.

Функціональна орієнтація характерна для переробних підприємств АПК (м'ясокомбінатів, молокозаводів, хлібозаводів, консервних підприємств, млинкомбінатів), тому що вони являють собою спеціалізовані підприємства, які випускають однотипні продукти. Однак для агропромислових комбінатів та агрофірм ефективніше організувати маркетингову діяльність за принципом товарної орієнтації.

До штату маркетингової служби входять такі категорії фахівців, як фахівці з маркетингу, агент, продавці, інженер з обслуговування технічних засобів, фасувальники та підсобні робітники.