9.1. Призначення та склад інфраструктури агропромислового виробництва.


Галузі промисловості і види діяльності які створюють оптимальні умови для ефективного функціонування сільськогосподарських і переробних підприємств складають інфраструктуру агропромислового виробництва.

За характером та ступенем впливу на виробничі процеси в системі агробізнесу і рівнем створення умов для нормального функціонування ринкових відносин інфраструктура агропромислового виробництва в сільській місцевості поділяється на виробничу, ринкову та соціальну.

До виробничої інфраструктури належать, підприємства, фірми і організації, які здійснюють продаж матеріально-технічних засобів, ремонт техніки і її технічне обслуговування в господарствах; монтаж обладнання тваринницьких ферм, агрохімічне та ветеринарно-санітарне обслуговування.

Важливими ланками виробничої інфраструктури є організації, що здійснюють будівництво, транспортне обслуговування, меліорацію та іригацію, агролісомеліорацію, протиерозійні заходи, захист рослин, землевлаштування, а також інформатизаційне обслуговування.

Необхідною умовою оптимального функціонування агропромислового виробництва та ринку є наявність ринкової інфраструктури. Основні її елементи — комерційні й акціонерні банки, ринок, аудиторські фірми, товарні біржі, біржі сільськогосподарської техніки, сільськогосподарської сировини та готових продуктів харчування, біржі праці, торгово-посередницькі кооперативи, асоціації й фірми, інформаційні центри.

Призначення соціальної інфраструктури на селі — це створення сприятливих умов для життя і творчої діяльності сільських трудівників.

Основними ланками соціальної інфраструктури в сільській місцевості є: житлове та культурно-побутове будівництво; медичне обслуговування, поліпшення умов праці та розвиток освіти, благоустрій сільських поселень, розвиток торговельної мережі, розвиток транспортних комунікацій.