9.3. Інформатизаційне обслуговування АПК.


Необхідним елементом інфраструктури АПК є його інформатизаційне обслуговування. Сьогодні без всебічної інформатизації неможливе успішне ведення справ в агробізнесі.

Інформатизація АПК — це процес створення та впровадження новітніх засобів мікроелектроніки та обчислювальної техніки в усі сфери виробничої, організаційно-економічної, наукової та соціальної діяльності сільського господарства й переробної промисловості з метою отримання високих кінцевих результатів при максимально ефективному використанні природних, трудових, інтелектуальних і матеріальних ресурсів.

Основні етапи робіт із впровадження нових інформаційних технологій в АПК пов'язані зі створенням автоматизованих робочих місць (АРМ) спеціалістів різного профілю.

АРМ являють собою комплекс програмно-технічних засобів ПЕОМ, прикладні програми, орієнтовані на розв'язання тих чи інших професійних завдань АПК.

Усю різноманітність типів АРМ можна класифікувати за професійними ознаками, наприклад, АРМ агронома, зоотехніка, ветлікаря, бухгалтера.