4.4. Виробничий потенціал та його розміщення.


Основні виробничі фонди є частиною виробничого потенціалу господарства. До них належать засоби праці, що функціонують у сфері матеріального виробництва і багаторазово використовуються у виробництві матеріальних благ, але при цьому зберігають натуральну форму, зношуються поступово і переносять свою вартість на створений продукт частинами у вигляді амортизаційних відрахувань. Кількісний і якісний рівні основних виробничих фондів, передусім, їх активної частини – машин і обладнання – характеризують виробничий потенціал народного господарства. Виробничі фонди становлять 2/3 вартості всіх основних фондів і майже половину національного багатства. Одним з основних показників, що характеризують основні виробничі фонди, є виробнича потужність – здатність засобів праці виробляти максимальну кількість продукції.

Територіальний розподіл виробничого потенціалу – заводів, фабрик, сільськогосподарських підприємств, транспортних засобів – є найважливішою умовою розвитку і розміщення продуктивних сил. Реконструкція і розширення виробничого потенціалу, а також нове будівництво означають конкретні зрушення в розвитку і розміщенні продуктивних сил.

Господарство України характеризується великим виробничим потенціалом. У структурі основних виробничих фондів майже 50% припадає на промисловість, 23,5% – на сільське господарство, 16% – на транспорт і зв’язок, 3,9% – на будівництво.

Рівень використання основних виробничих фондів і фондооснащеність, зайнятих у матеріальному виробництві, найважливіші фактори, що впливають на територіальні показники продуктивності праці.