5.2. Структура національного виробництва


Структура національного виробництва визначається натуральними і вартісними показниками – ВВП, Ткцт, Кпцк, Ф0Ц0 та ін. Вони характеризуються певними пропорціями, систематизувавши які, можна виділити такі групи:
 • відтворювальні – між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання, між споживанням і нагромадженням при розподілі створеного продукту;
 • галузеві – співвідношення між різними галузями національної економіки;
 • територіальні – розміщення виробництва в окремих економічних районах;
 • зовнішньоекономічні – вивезення продукції з різних регіонів і продукції різних галузей та районів у зарубіжні країни.

Кількісні показники зазначених пропорцій визначають структуру економічної системи загалом і виробництва зокрема. Вони є основою формування економічної політики країни, пошуку ресурсів для вдосконалення виробничих процесів.

Удосконалення структури виробництва передбачає:
 • поліпшення соціально-економічної структури економіки, що охоплює оптимізацію виробництва і форм власності на засоби виробництва, створений продукт, тобто встановлення доцільних пропорцій між приватною і спільною власністю, створення передумов реалізації приватних, колективних і державних інтересів;
 • поліпшення організаційно-економічної структури національної економіки, тобто оптимізацію різних форм організації виробництва, зокрема малих, середніх, великих підприємств, їх об’єднань тощо;
 • виробничо-технологічної структури економіки, внутрішньої організації продуктивних сил, тобто встановлення пропорцій між сферою матеріального виробництва і сферою послуг, промисловістю і сільським господарством, виробництвом засобів виробництва і предметів споживання, видобувними і обробними галузями, високозатратними і малозатратними виробництвами.

Національна економічна система України має галузеву систему організації виробництва та управління.

Галузь економіки – сукупність підприємств і організацій, об’єднаних спільністю функцій, які вони виконують у системі територіального поділу праці.

Галузева структура економіки відображає процес суспільного поділу праці, вказуючи на функціональні відмінності між окремими галузями. Це дає змогу аналізувати міжгалузеві пропорції і зв’язки, ефективність і динаміку виробництва.

СФЕРИ ЕКОНОМІКИ:

Виробнича сфера:
 • промисловість важка, легка і харчова,
 • сільське господарство,
 • будівництво,
 • торгівля,
 • транспорт і зв’язок.

Невиробнича сфера:
 • культура,
 • наука,
 • освіта,
 • охорона здоров’я,
 • фізична культура і спорт,
 • курортне господарство,
 • житлово-комунальне господарство,
 • апарат управління.