1.1. Предмет, мета дисципліни ЗЕД. Терміни, поняття, визначення.


Предмет ЗЕД. Мета.

Предмет ЗЕД вивчається з метою надати знання об’єктивних закономірностей, вимог, процесів та специфічних особливостей ЗЕД суб’єктів з різноманітною формою власності, а також у допомогти сформувати навички практичного використання знань ЗЕД.
  • ЗЕД – це діяльність суб’єктів господарювання, побудована на взаємовідношеннях між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. ЗЕД включає в себе дві основні складові: Зовнішньоекономічна політика (ЗЕП) та зовнішньоекономічні зв’язки (ЗЕЗ).
  • Зовнішньоекономічна політика – це діяльність держави, що спрямована на формування та використання ЗЕС для зміцнення свого потенціалу (соціального, економічного, політичного і військового.
  • Зовнішньоекономічні зв’язки – це комплексна система різноманітних форм міжнародного співробітництва держав у всіх галузях економіки.

ЗЕД = (ЗЕП , ЗЕС)

Субєктом держави є носій прав і зобов’язань, що покладенні на нього. Це регіони, що знаходяться на самоврядуванні: господарюючі суб’єкти ( товариства, підприємства, фірми и т. д.) а також індивідуальні підприємці .