1.2 Структура зовнішньоекономічної політики.


Зовнішньоінвестиційна політика являє собою комплекс заходів з залучення і використання іноземних інвестицій на території держави і регулювання відтоку інвестицій за кордон.

За терміном проведення розрізняють поточну і довгострокову зовнішньоекономічну політику

Зовнішньоторговельна політика складається з експортної та імпортної зовнішньоторговельної політики

Зовнішньоінвестиційна політика:

Політика імпорту іноземних інвестиції спрямована на вирішення наступних завдань:
 • збільшення обсягу вітчизняного виробництва товарів і послуг на рівні міжнародного стандарту;
 • залучення в державу передових технологій світового досвіду в різноманітних сферах людської діяльності;
 • збільшення занятості населення і скорочення рівня безробіття;
 • збільшеня суспільного виробничого продукту і національного доходу;

Політика експорту іноземних інвестицій спрямована на вирішення наступних завдань:
 • просування вітчизняних експортних товарів на іноземні ринки.;
 • розвиток іноземного виробництва для збільшення прибутків, або для забезпечення гарантованого постачання свого вітчизняного ринку імпортними товарами (напівфабрикати, запчастини та ін..);
 • зміцнення банківської сфери та підвищення ефективності валютних операцій;
 • зміцнення страхової системи та збільшення активності страхового бізнесу.

Валютна політика – сукупність економічних юридичних і організаційних форм і методів в галузі валютних відносин, здійснюваних державою та міжнародними валютно-фінансовими організаціями

1. валютна дисконтна політика являє собою системи економічних і організаційних заходів з використання облікової відсоткової ставки для регулювання грошових інвестицій та збалансування платіжних зобов’язань, орієнтованої на корегування валютного курсу. Ця політика впливає на стан попиту на гроші, динаміку й рівень цін, об’єм грошової маси, міграцію короткострокових інвестицій.

2. валютна дивізна політика – це система регулювання валютного курсу купівлею-продажем валюти за допомогою валютних інтервенцій, валютних обмежень:
 • валютна інтервенція – цільова операція центробанком по купівлі-продажу іноземної валюти з метою обмеження динаміки курсу певних позначень і регулювання його зниження або підвищення;
 • валютні обмеження являють собою систему економічних, правових, організаційних заходів, що регламентують операції з національною та іноземною валютою, золотом та іншими активами ;

3. валютне субсидування – це система валютно- фінансового забезпечення господарської діяльності суб’єктів ЗЕД зі сторони центробанка й мережі комерційних банків держави за допомогою кредитів, позик;

4. диверсифікація валютних резервів – це система проникнення валютних резервів суб’єктів ЗЕД у різноманітні галузі народного господарства з метою розширення об’ємів бізнесу;

5. митна політика – це складова частина внутрішньої і зовнішньої політики, метою якої є:
 • забезпечення найбільш ефективного використання інструментів митного контролю й регулювання товарообігу на митній території держави;
 • Участь в реалізації торгово-політичних завдань із захисту вітчизняного ринку і стимулюванню розвитку національної економіки;