1.3. Особливості ЗЕД в Україні.


ЗЕД в Україні регламентується основним законом «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. Основне змінення в правовому забезпеченні ЗЕД у відповідності із цим законом полягає в тому, що суб’єктам господарської діяльності дана фінансова самостійність в ЗЕД.

Основні принципи й напрямки ЗЕД в Україні:
 • cуверенітет народу України в здійсненні ЗЕД;
 • cвобода зовнішньоекономічного підприємництва;
 • юридична рівність і не дискримінація всіх суб’єктів ЗЕД;
 • верховенство закону, що складається в регулюванні ЗЕД тільки у відповідності із законами України;
 • захист інтересів суб’єктів ЗЕД (як українських, так і іноземних);
 • еквівалентний обмін, недопустимість демпінга при ввезенні і вивезенні товарів.

Основні напрямки ЗЕД в Україні.
 • накоплення внутрішнього ринку продукцією світового рівня. Це сьогодні не менш важливо, ніж просування українських товарів за кордон, так як вихід суб’єктів ЗЕД України за кордон будь-якою ціною означає становлення на демпінговий путь та відповідно нанесення шкоди економіці України. Поки що показники якості й наукоємності української продукції в цілому нижче ніж запвдних;
 • у наш час, у зв’язку з виходом України із зони вільної торгівлі Україна Росія Білорусь Казахстан, коли значна частка експорту втрачена, держава намагається спровокувати різноманітними заходами (безвідсоткові кредити, пільги, митні спрощення) підприємців України до виходу на закордонні ринки за допомогою виробництва продукції конкурентоспроможної на західних ринках;
 • змінення структури експорту імпорту, а також системи організації й управління ЗЕД. Сучасна структура експорту України зорієнтована на продажу напівфабрикатів, не закінчених виробів, металопрокату і сировини. Значна частка загального експорту складає металопрокат в «чурках» хоча найбільш позитивний сценарій в нашому випадку це торгівля суб’єктами ЗЕД готовими металовиробами;
 • ЗЕД в країні має стати самостійним джерелом збільшення національного доходу понад рівня його внутрішньодержавного формування;
 • перевищення об’ємів експорту над імпортом, тобто індекс торгівлі має бути більше одиниці.