1.4. Сутність зовнішньоекономічних зав’язків як економічної категорії.


Зовнішньоекономічні зв’язки - це система різноманітних видів міжнародної співпраці суб’єктів ЗЕД різних форм власності у будь-якій галузі.

Сутність зовнішньоекономічних зав’язків, як економічної категорії проявляється в їх функціях:
 • Організація і обслуговування міжнародного обміну природними ресурсами і результатами труда в їх матеріальній і вартісній формі;
 • Міжнародне признання споживчої вартості продуктів міжнародного поділу праці;
 • Організація міжнародного грошового обігу.

Ефективність організації зовнішньоекономічних зав’язків і механізм управління ними багато в чому визначається класифікацією зв’язку. Класифікація зовнішньоекономічних зав’язків – це розподіл цих зав’язків за конкретними видами та групами.


Мал. 2.2. Структура та види зовнішньоекономічних зав’язківВид зовнішньоекономічних зав’язків – це сукупність зав’язків, поєднаних між собою загальними ознаками:

1. За спрямуванням товарних потоків:
 • експорт;
 • імпорт.

2. За структурними ознаками:

зовнішньоторгові:
 • товари (торгівля, бартер);
 • послуги (туризм, інжиніринг, реінжиніринг, інформаційний обмін, послуги зв’язку, транспортне обслуговування);
 • інтелектуальна власність (франчайзинг, ноу-хау, консалтинг).

фінансові:
 • кредитні;
 • страхові;
 • обслуговування платежів;
 • депозити та інші банківські операції.

виробничі:
 • лізинг;
 • франчайзинг;
 • кооперація;
 • спільне підприємництво.

Інвестиційні:
 • вклад капіталів у цінні папери;
 • вклад капіталів у нерухомість;
 • вклад капіталів у підприємництво.