Державне регулювання економіки.

Зміст електронного конспекту "Державне регулювання економіки."


ТЕМА 1. Об'єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки.

1.1. Сутність державного регулювання економіки, об'єктивні передумови та функції.

1.2. Теоретичні концепції державного регулювання економіки.

1.3. Перехідна економіка, сутність, риси, класифікація.

ТЕМА 2. Органи державного управління України в системі державного регулювання економіки.

2.1. Суб'єкти державного регулювання економіки.

2.2. Функції державних органів управління.

ТЕМА 3. Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки.

3.1. Цілі та інструменти державного регулювання економіки.

3.2. Методи державного регулювання економіки.

ТЕМА 4. Прогнозування соціально-економічного розвитку в системі державного регулювання економіки.

4.1. Макроекономічне прогнозування, сутність, принципи та функції.

4.2. Методи макроекономічного прогнозування.

ТЕМА 5. Програмування в системі державного регулювання.

5.1. Макроекономічне програмування, сутність, функції і принципи.

5.2. Методологія розробки цільових комплексних програм.

ТЕМА 6. Макроекономічне планування як інструмент державного регулювання економіки.

6.1. Макроекономічне планування, сутність, система, принципи і функції.

6.2. Директивне та індикативне планування, риси і особливості.

6.3. Методи макроекономічного планування.

6.4. Методологія розробки індикативного плану.

ТЕМА 7. Фінансово-кредитне регулювання економіки.

7.1. Грошово-кредитне регулювання національної економіки.