ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ.

1. Планування в системі менеджменту аграрного підприємства.

2. Методологія планування.

3. Суть і значення методів планування.

4. Зміст і організація внутрішньогосподарського планування.

5. Стратегічне і перспективне планування.

6. Короткострокове планування.

7. Планування маркетингу.

8. Планування трудових ресурсів і фонду оплати праці.

9. Обґрунтовування виробничої програми підприємства.

10. Планування обсягів виробництва і собівартості продукції.

11. Планування використання машино-тракторного парку (МТП).

12. Планування роботи обслуговуючих підприємств.

13. Планування діяльності виробничих підрозділів і внутрішньогосподарський розрахунок.

14. Планування соціального розвитку в аграрному підприємстві.

15. Планування прибутку і рентабельності виробництва.

16. Планування інвестицій.

17. Фінансовий план підприємства.

18. Контроль за виконанням планів.